تبلیغات
" انچه در درون انسان است " - بهترین بهترینها
جمعه 9 مهر 1389

بهترین بهترینها

   نوشته شده توسط: فرشید    

.

سلامی دوباره خدمت دوستان گلم که ارزو میکنم هر کجا هستند شاد باشن . این شعر رو که نوشتم حال و هوای من رو بدجور عوض کرده امیدوارم حال و هوای شما دوستای گلم هم عوض شه .

                                         بهترین بهترینها  

 

پیش از اینها فکر میکردم خدا                                خانه ای دارد میان ابرها        

مثل قصر پادشاه قصه ها                                     خشتی از الماس و خشتی از طلا

پایه های برجش از عاج و بلور                               بر سر تختی نشسته با غرور

ماه برق کوچکی از تاج او                                     هر ستاره پولکی از تاج او     

اطلس پیراهن او اسمان                                      نقش روی دامن او کهکشان  

رعد و برق شب صدای خنده اش                           سیل و طوفان نعره توفنده اش

دکمه پیراهن او افتاب                                          برق تیغ و خنجر او مهتاب        

هیچ کس از جای او اگاه نیست                            هیچکس را در حضورش راه نیست

پیش از اینها خاطرم دلگیر بود                              از خدا در ذهنم این تصویر بود  

ان خدا بی رحم بود و خشمگین                          خانه اش در اسمان دور از زمین

بود اما در میان ما نبود                                       مهربان و ساده و زیبا نبود     

در دل او دوستی جا نداشت                                مهربانی هیچ معنایی نداشت

هر چه می پرسیدم از خود از خدا                         از زمین ، از اسمان ، از ابرها

زود میگفتند این کار خداست                               پرس و جو از کار او کاری خطاست

اب اگر خوردی ، عذابش اتش است                      هر چه می پرسی ، جوابش اتش است

تا ببندی چشم ، کورت می کند                          تا شدی نزدیک ، دورت می کند  

کج گشودی دست ، سنگت می کند                   کج نهادی پا ، لنگت می کند   

تا خطا کردی عذابت میکند                                در میان اتش ابت میکند         

با همین قصه دلم مشغول بود                           خوابهایم پر زدیو و غول بود      

نیت من در نماز و در دعا                                  ترس بود و وحشت از خشم خدا

هر چه میکردم همه از ترس بود                         مثل از بر کردن درس بود        

مثل تمرین حساب و هندسه                            مثل تنبیه مدیر مدرسه          

مثل صرف فعل ماضی سخت بود                       مثل تکلیف ریاضی سخت بود  

تا که یک شب دست در دست پدر                     راه افتادم به قصد یک سفر     

در میان راه در یک روستاه                               خانه ای دیدم خوب و اشنا      

زود پرسیدم پدر اینجا کجاست                         گفت اینجا خانه خوب خداست   

گفت اینجا می شود یک لحظه ماند                  گوشه ای خلوت نمازی ساده خواند

با وضویی دست و رویی تازه کرد                      با دل خود گفتگویی تازه کرد  

گفتمش پس ان خدای خشمگین                    خانه اش اینجاست اینجا در زمین

گفت اری خانه او بی ریاست                          فرش هایش از گلیم و بوریاست

مهربان و ساده و بیکینه است                         مثل نوری در دل ایینه است    

عادت او نیست خشم و دشمنی                    نام او نور و نشانش روشنی   

خشم ، نامی از نشانی های او                     حالتی از مهربانی های او       

قهر او از اشتی شیرین تر است                      مثل قهر مهربان مادر است     

دوستی را دوست معنی می دهد                  قهر هم با دوست معنی می دهد

هیچ کس با دشمن خود قهر نیست                قهری او هم نشان دوستی است

تازه فهمیدم خدایم ، این خداست                   این خدای مهربان و اشناست

دوستی ، از من به من نزدیکتر                       از رگ گردن به من نزدیک تر

ان خدای پیش از این را باد برد                       نام او را هم دلم از یاد برد

ان خدا مثل خیال و خواب بود                        چون حبابی ، نقش روی اب بود

می توانم بعد از این با این خدا                      دوست باشم ، دوست ، پاک و بی ریا

می توان با این خدا پرواز کرد                         سفره دل را برایش باز کرد

می شود درباره گل حرف زد                         صاف و ساده مثل بلبل حرف زد

میتوان با او صمیمی حرف زد                        مثل یاران قدیمی حرف زد

می توان تصنیفی از پرواز خواند                    با الفبای سکوت اواز خواند

می توان مثل علفهاحرف زد                         با زبانی بی الفبا حرف زد

می توان با این خدا پرواز کرد                        سفره دل را برایش باز کرد  


نمایش نظرات 1 تا 30